Huế 24h
Hội nghị hướng đến tổng kết 50 năm VHNT Thừa Thiên Huế
09:31 | 14/06/2024

Sáng 14/6, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh đã tổ chức Hội nghị hướng đến tổng kết 50 năm VHNT Thừa Thiên Huế nhằm triển khai Kế hoạch số 162-KH/TU của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về tổ chức các hoạt động Tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2025).

Hội nghị hướng đến tổng kết 50 năm VHNT Thừa Thiên Huế

Đến tham dự hội nghị có ông Huỳnh Văn Tuấn - Trưởng phòng Phòng Khoa giáo - Văn hóa văn nghệ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu tiêu biểu như nhà văn Tô Nhuận Vỹ, nhà văn Nguyễn Khắc Phê, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa, NSND Nguyễn Ngọc Bình, PGS. TS Hồ Thế Hà, nhà thơ Võ Quê, họa sĩ Đặng Mậu Tựu, nhạc sĩ Lê Phùng v.v...

Hướng đến dịp kỷ niệm 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2025), Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã ban hành kế hoạch số 162-KH/TU nhằm mục đích đánh giá toàn diện, sâu sắc nền văn học, nghệ thuật Việt Nam, nhất là văn học, nghệ thuật Thừa Thiên HUế 50 năm sau ngày đất nước thống nhất; khẳng định thành tựu, chỉ rõ hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn học, nghệ thuật của đất nước, của tỉnh trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động tổng kết, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về vị trí, vai trò, những đóng góp quan trọng của văn học, nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước... Các hoạt động hướng đến kỷ niệm 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất cần tập trung cổ vũ, động viên, phát huy tài năng, tâm huyết của đội ngũ văn nghệ sĩ người Việt Nam, văn nghệ sĩ Thừa Thiên Huế ở trong nước và nước ngoài, sáng tạo những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, góp phần bồi đắp, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, xây dựng và phát triển quê hương Thừa Thiên Huế ngày càng giàu đẹp.

Tại hội nghị, các văn nghệ sĩ đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp cho dịp kỷ niệm 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2025). Nhìn chung, các ý kiến đều cho rằng cần tập trung làm tốt các hoạt động chính do Tỉnh ủy giao cũng như vận động các hội chuyên ngành thành viên có kế hoạch cụ thể để tổ chức các hoạt động hưởng ứng, đồng thời cần hướng đến các lực lượng trẻ, lực lượng kế thừa văn nghệ sĩ cho tương lai nền văn học nghệ thuật sau này v.v...

 

 

Quỳnh Chi

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng