Huế 24h
Công bố quyết định ngày thành lập Liên hiệp Các Hội VHNT Thừa Thiên Huế
10:29 | 06/10/2014

Chiều ngày 18/9, Liên hiệp Các Hội VHNT Thừa Thiên Huế đã tổ chức lễ công bố quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công nhận ngày thành lập Liên hiệp các Hội VHNT Thừa Thiên Huế.

Công bố quyết định ngày thành lập Liên hiệp Các Hội VHNT Thừa Thiên Huế
Ông Lê Phùng- Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT TT Huế công bố quyết định công nhận ngày thành lập Liên hiệp Các Hội VHNT Thừa Thiên Huế

Tổ chức tiền thân của Liên hiệp Các Hội VHNT Thừa Thiên Huế đó là LIÊN ĐOÀN VĂN HÓA CỨU QUỐC THỪA THIÊN, thành lập vào ngày 18/9/ 1945 tại Huế. Theon tư liệu đó là báo Quyết chiến, cơ quan Thành bộ Việt Minh thành phố Huế số 23, ra ngày 20/9/1945, báo đưa tin như sau “ Hơn 50 nhà văn, nhà báo, nghệ sĩ ở Thuận Hóa họp tại Sở Tuyên truyền tối hôm 18/9/45 đã lập xong liên đoàn Văn hóa cứu quốc Thừa Thiên Huế. Liên đoàn này gồm 4 ban: Văn học, Hội họa và Điêu khắc, Âm nhạc, Ca kịch, dưới sự điều khiển của một Ủy ban chấp hành lâm thời 5 người: Chủ tịch Hoài Thanh, Phó chủ tịch Đào Duy Dếnh, thư ký Thanh Tịnh, Hà Thế Hanh và thủ quỹ Quốc Thuận...”. Trên báo Quyết chiến số 25 ra ngày 22/9/1945, đã đính chình, bổ xung là 5 ban gồm: Văn học, Hội họa, Điêu khắc và Kiến trúc, Âm nhạc, CA kịch, Nhiếp ảnh và Điện ảnh.


Với những tư liệu quý giá đó, đã cho phép xác định LIÊN ĐOÀN VĂN HÓA CỨU QUỐC THỪA THIÊN là tổ chức của Liên hiệp Các Hội VHNT Thừa Thiên Huế hiện nay. Ngày 30/5/2014, UBND tỉnh đã có Quyết định “ Lấy ngày 18 tháng 9 năm 1945 - Ngày thanh lập Liên đoàn Văn hóa cứu quốc Thừa Thiên là Ngày thành lập Liên hiệp Các Hội VHNT Thừa Thiên Huế”.


Trải qua 69 năm, Liên hiệp các Hội VHNT đã phát triển mạnh mẽ, có những đóng góp quan trọng vào công cuộc đổi mới quê hương Thừa Thiên Huế trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là văn học nghệ thuật.

PV

 

Các bài mới