Văn nghệ 24H
Nâng cao nhận thức về giá trị của văn hóa thổ cẩm
16:12 | 16/01/2019
PGS TS Bùi Hoài Sơn, Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia Việt Nam đề nghị, chính quyền các địa phương cần quan tâm hơn đến văn hóa thổ cẩm, nhất là nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng các tộc người về tầm quan trọng, giá trị và ý nghĩa của văn hóa thổ cẩm trong phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, đất nước. 
 
Nâng cao nhận thức về giá trị của văn hóa thổ cẩm
Quang cảnh Hội thảo.
Ngày 15/1, Viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (Bộ VHTT-DL) phối hợp với Sở VHTT-DL tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội thảo khoa học “Văn hóa thổ cẩm các dân tộc Việt Nam”, với sự tham dự của các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà nghiên cứu văn hóa, các nghệ nhân trong cả nước. 
 
Hội thảo đã tập trung đánh giá, thảo luận 5 nhóm chủ đề chính gồm: Xác định giá trị, đặc trưng của văn hóa thổ cẩm; Đánh giá thực trạng về hoạt động dệt thổ cẩm của các tộc người; Tìm hiểu vai trò của văn hóa thổ cẩm trong đời sống kinh tế, xã hội của các dân tộc Việt Nam.
 
Các đại biểu tham dự cũng thảo luận về một số vấn đề liên quan đến thực trạng, giá trị truyền thống của văn hóa thổ cẩm các dân tộc thiểu số Việt Nam. Từ đó, Hội thảo đã đưa ra một số giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa thổ cẩm như: Ứng dụng chất liệu thổ cẩm trong may mặc, thời trang kết hợp giữa thủ công, truyền thống và công nghệ hiện đại; Phát huy vai trò của nghệ nhân như những người “truyền lửa” cho các thế hệ tiếp theo thực hành văn hóa thổ cẩm; Sử dụng du lịch như một cách tạo cầu cho sản phẩm thổ cẩm; Tập trung phát triển các làng nghề thổ cẩm; Ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong việc phát huy giá trị văn hóa thổ cẩm. 
 

Nâng cao nhận thức về giá trị của văn hóa thổ cẩm 
PGS. TS. Bùi Hoài Sơn, Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia Việt  Nam phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, PGS TS Bùi Hoài Sơn, Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia Việt Nam đề nghị, chính quyền các địa phương cần quan tâm hơn đến văn hóa thổ cẩm, nhất là nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng các tộc người về tầm quan trọng, giá trị và ý nghĩa của văn hóa thổ cẩm trong phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, đất nước. Theo PGS TS Bùi Hoài Sơn, Bộ VHTT-DL cần phong tặng thêm danh hiệu nghệ nhân, các di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia cho các cộng đồng thực hành văn hóa thổ cẩm. Từ việc công nhận tạo nên sự quan tâm của các cấp, các ngành và các địa phương, góp phần tạo điều kiện bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa thổ cẩm. 
 
Bên cạnh đó, Bộ VHTT-DL cùng UBND các tỉnh cần có những chính sách, dự án cụ thể để nghiên cứu, điều tra, sưu tầm và phổ biến giá trị văn hóa thổ cẩm, tổ chức các lễ hội văn hóa thổ cẩm, phát huy vai trò của các nghệ nhân trong phát triển du lịch.   
 
 
Theo Minh Khang - Đại Đoàn Kết
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng