Văn nghệ 24H
Thông báo cuộc thi Thơ - Bút ký văn học tỉnh Bến Tre (2019 - 2020)
09:53 | 24/09/2019

Thực hiện theo Thông báo số 316/TB-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2018 về việc "thực hiện công việc, công trình thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật của tỉnh chào mừng các ngày lễ lớn năm 2020" của UBND tỉnh Bến Tre. Với chủ đề "Đất và người Bến Tre", thể lệ cuộc thi như sau:

Thông báo cuộc thi Thơ - Bút ký văn học tỉnh Bến Tre (2019 - 2020)
Ảnh minh họa (Internet)

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng