Văn nghệ 24H
Thông báo thể lệ cuộc thi sáng tác Biểu trưng (logo) huyện Hải Lăng
09:41 | 25/09/2019

Căn cứ Kế hoạch số 628/KH-UBND ngày 22/7/2019 của UBND huyện về việc tổ chức cuộc thi sáng tác Biểu trưng (logo) huyện Hải Lăng, Ban Tổ chức xây dựng Thể lệ cuộc thi như sau:

Thông báo thể lệ cuộc thi sáng tác Biểu trưng (logo) huyện Hải Lăng
Ảnh minh họa (Internet)

 

 

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng