Văn nghệ 24H
Thông báo thể lệ cuộc vận động sáng tác ca khúc về quê hương Ninh Thuận
16:46 | 07/10/2019

Căn cứ Quyết định số 1332/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc về quê hương Ninh Thuận, Ban Tổ chức ban hành Thể lệ cuộc thi như sau:

Thông báo thể lệ cuộc vận động sáng tác ca khúc về quê hương Ninh Thuận

 

 

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng