Văn nghệ 24H
Chủ tịch Hồ Chí Minh với giai cấp Công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam
09:38 | 15/05/2020
Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vào ngày 18/5, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức khai mạc trưng bày “Chủ tịch Hồ Chí Minh với giai cấp Công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam”.
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh với giai cấp Công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam
Với hơn 200 hiện vật, tư liệu, hình ảnh, trưng bày góp phần giới thiệu di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với sự ra đời, vai trò và nhiệm vụ của giai cấp Công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam; tình cảm, sự quan tâm của Bác đối với cán bộ, công nhân, tổ chức Công đoàn; những tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Trưng bày có 3 phần gồm: Sự hình thành và phát triển của giai cấp Công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam; Chủ tịch Hồ Chí Minh với giai cấp Công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam; Giai cấp Công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam làm theo lời Bác.
 
Ở phần 1 là những hình ảnh, hiện vật như ảnh chụp tranh Người dân mất nước và kẻ xâm lược (Tranh vẽ của Nguyễn Ái Quốc trên báo Le Paria); ảnh Công nhân dưới hầm mỏ dưới thời Pháp thuộc; ảnh Cuộc đình công của công nhân đồn điền cao su Biên Hòa chống tư bản Pháp, đầu thế kỷ XX; ảnh chụp Bản yêu sách của nhân dân Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc gửi Hội nghị Véc Xây (Pháp) tháng 6/1919...
 
Ở phần 2 có nội dung Chủ tịch Hồ Chí Minh với giai cấp Công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam nêu bật thông điệp Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta đã trải qua cuộc đời người thợ với nhiều nhọc nhằn, khổ cực.
 
Phần 3 có chủ đề Giai cấp Công nhân, tổ chức Công đoàn làm theo lời Bác với thông điệp công nhân, lao động và tổ chức Công đoàn đang cùng với toàn Đảng, toàn dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ra sức đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn theo hướng trí tuệ - dân chủ - đoàn kết - sáng tạo, tạo ra động lực thực sự cho sự phát triển của giai cấp Công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam; đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn vì quyền và lợi ích của người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước.               
 
Theo Hoàng Minh - Đại đoàn kết
 
 
 
 
 
Các bài mới
Các bài đã đăng