Tin văn nghệ
20 vở diễn, hơn 600 nghệ sĩ tham gia Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021
15:13 | 05/11/2021

Liên hoan kịch nói toàn quốc năm 2021 sẽ được tổ chức từ ngày 05 đến ngày 16/11/2021 tại thành phố Hải Phòng.

20 vở diễn, hơn 600 nghệ sĩ tham gia Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021
Ảnh minh họa.
Liên hoan kịch nói toàn quốc là hoạt động định kỳ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì thực hiện, nhằm phát hiện những tìm tòi sáng tạo mới trong lao động nghệ thuật, phương pháp sáng tạo, từ đó tìm ra các giải pháp và phương thức hoạt động phù hợp với chức năng nhiệm vụ, điều kiện thực tế của mỗi đơn vị.
 
Liên hoan kịch nói toàn quốc năm 2021 do Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chủ trì, phối hợp với Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng và các đơn vị liên quan tổ chức từ ngày 05 đến ngày 16/11/2021 tại thành phố Hải Phòng.
 
Tham dự Liên hoan tại thành phố Hải Phòng lần này có 14 đơn vị, 20 vở diễn với hơn 600 nghệ sĩ, diễn viên của các đơn vị nghệ thuật Trung ương và địa phương. Các đơn vị, diễn viên và nghệ sĩ tham gia đã nỗ lực vượt qua khó khăn của đất nước khi đại dịch Covid- 19 đang hoành hành.
 
Đối với khu vực phía Nam, Ban tổ chức sẽ làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao TP Hồ Chí Minh báo cáo lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP Hồ Chí Minh để tổ chức cho các đơn vị đăng ký tham gia Liên hoan trên địa bàn TP Hồ Chí Minh vào thời gian thích hợp.
 
Theo quy chế, tham gia Liên hoan là các đơn vị nghệ thuật kịch nói chuyên nghiệp công lập, ngoài công lập (là đơn vị có tư cách pháp nhân, thời gian hoạt động liên tục trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật kịch nói từ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm tham gia Liên hoan); Các đơn vị nghệ thuật Trung ương (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; Các đơn vị nghệ thuật địa phương.
 
Liên hoan kịch nói toàn quốc năm 2021 không hạn chế về đề tài đối với các vở diễn tham gia. Tuy nhiên, Ban tổ chức khuyến khích các vở diễn hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Hưởng ứng Nghị quyết Trung ương IV khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.
 
Các vở diễn tham gia Liên hoan chấp hành Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ “Quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn”. 
 
Theo Ban tổ chức, các vở diễn tham gia Liên hoan sẽ được phát trực tiếp (Livestream) trên trang Youtube Nghệ thuật biểu diễn Việt Nam; Lễ khai mạc và bế mạc sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.
 
 
 
Theo Giáo dục & Thời đại
 
 
 
 
 
 
Các bài mới
Các bài đã đăng