Tin văn nghệ
Xây dựng đời sống văn học, nghệ thuật phong phú, lành mạnh
15:21 | 13/04/2023
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh yêu cầu kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các nhân tố mới trong hoạt động lý luận, phê bình, góp phần xây dựng đời sống VH-NT phong phú, lành mạnh, xây dựng nhân cách, đạo đức con người Việt Nam...
 
Xây dựng đời sống văn học, nghệ thuật phong phú, lành mạnh
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo buổi làm việc. Ảnh: PHƯƠNG HOA/TTXVN
Ngày 11-4, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật (VH-NT) Trung ương (hội đồng), phê duyệt chương trình công tác năm 2023 và chỉ đạo, định hướng các nhiệm vụ trọng tâm của hội đồng trong thời gian tới.
 
Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ mong muốn hội đồng tiếp tục tăng cường sự đoàn kết nhất trí, đồng thuận trong hoạt động, khơi dậy, phát huy được trí tuệ tập thể và năng lực, tâm huyết của các thành viên, sáng tạo và chủ động hơn nữa trong việc phối hợp các cơ quan hữu quan ở Trung ương và địa phương trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.
 
Hội đồng cần tiếp tục có các hoạt động nâng cao năng lực nghiên cứu lý luận, phê bình, tổng kết sâu sắc thực tiễn, góp phần bổ sung, hoàn thiện quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về VH-NT trước yêu cầu mới; tham gia tích cực, có hiệu quả vào nhiệm vụ tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong lĩnh vực VH-NT.
 
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh yêu cầu kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các nhân tố mới trong hoạt động lý luận, phê bình, góp phần xây dựng đời sống VH-NT phong phú, lành mạnh, xây dựng nhân cách, đạo đức con người Việt Nam; đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, lệch lạc trong VH-NT, bảo vệ đường lối văn nghệ của Đảng.
 
Hội đồng cần mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trên lĩnh vực nghiên cứu lý luận, phê bình VH-NT; tham gia vào việc tư vấn, định hướng hoạt động tiếp nhận lý luận văn nghệ nước ngoài vào Việt Nam; phát hiện và uốn nắn việc tiếp thu một cách thụ động các quan điểm, khuynh hướng, trào lưu VH-NT không phù hợp.
 
 
 
Theo Mai An - SGGP Online
 
 
 
 
 
 
 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng