Thông báo mới
Thông báo Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế
10:25 | 14/11/2014

Dưới đây là nội dung toàn văn "Thông báo Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế".

 


 

Các bài mới