Thông báo mới
Thông báo v/v tổ chức Cuộc thi và Triển lãm Tranh Đồ họa các nước ASEAN lần thứ 3 - Việt Nam 2020
10:10 | 05/02/2020

Triển lãm Tranh Đồ họa các nước ASEAN là sự kiện văn hóa nghệ thuật ý nghĩa của năm 2020, khi Việt Nam đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN. Thể lệ cụ thể như sau:

Thông báo v/v tổ chức Cuộc thi và Triển lãm Tranh Đồ họa các nước ASEAN lần thứ 3 - Việt Nam 2020

 

 

 

Văn nghệ Huế

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng