Thông báo mới
Thông báo về việc tổ chức Festival Mỹ thuật trẻ 2020
15:08 | 26/02/2020

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp với Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh tổ chức Festival Mỹ thuật trẻ 2020 lần thứ 4. Festival Mỹ thuật trẻ 2020 được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 6 năm 2020. Thể lệ cụ thể như sau:

Thông báo về việc tổ chức Festival Mỹ thuật trẻ 2020

 

Văn nghệ Huế

 

 

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng