Thông báo mới
Thông báo về việc tham gia Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019
10:49 | 16/03/2020

Ngày 24/12/2019, Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại tỉnh đã có Công văn số 1133-CV/BCĐ về việc thông báo phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019 do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam phát động.

Thông báo về việc tham gia Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019

 

Văn nghệ Huế

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng