Thông báo mới
Thông báo thể lệ Cuộc thi sáng tác tranh cổ động kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010 - 2020)
15:33 | 24/04/2020

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở tổ chức cuộc thi "Sáng tác tranh cổ động Kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010 - 2020)", cụ thể như sau:

Thông báo thể lệ Cuộc thi sáng tác tranh cổ động kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010 - 2020)

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng