Thông báo mới
Thông báo v/v tham gia tổ chức hoạt động hưởng ứng Festival nghề truyền thống Huế 2021
16:09 | 06/04/2021

Kính gửi: Ban Chấp hành các Hội chuyên ngành

Thông báo v/v tham gia tổ chức hoạt động hưởng ứng Festival nghề truyền thống Huế 2021
Thực hiện Công văn số 1893/UBND-VH ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Festival nghề truyền thống Huế lần thứ IX - 2021 với chủ đề "Tinh hoa nghề Việt" diễn ra từ ngày 29/5 đến ngày 26/6/2021 tại thành phố Huế;
 
Để góp phần làm phong phú và đa dạng các hoạt động, văn hóa nghệ thuật trong khuôn khổ Festival nghề truyền thống Huế 2021;
 
Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thừa Thiên Huế đề nghị các Hội chuyên ngành thực hiện một số nội dung sau:
 
1. Căn cứ Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2021 cho các Hội chuyên ngành đã được Chủ tịch Liên hiệp Hội ký vào ngày 26 tháng 01 năm 2021, các Hội chuyên ngành tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trưng bày, triển lãm, giới thiệu sách... để hưởng ứng Festival nghề truyền thống Huế 2021. Cụ thể, trong khoảng thời gian từ ngày 29/5 đến ngày 26/6/2021.
 
2. Văn bản đăng ký tổ chức hoạt động gửi về Văn phòng Liên hiệp Hội, 26 Lê Lợi, thành phố Huế. Hạn cuối: 12/04/2021.
 
Trân trọng./.
 
 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng