Thông báo mới
Thông báo về Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII
16:15 | 24/05/2021

"Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại" được Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương chủ trì, phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức họp báo phát động từ ngày 19/4/2021, nhằm mục đích tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả, các cơ quan báo chí, xuất bản có tác phẩm xuất sắc (đăng tải và xuất bản trong năm 2021 ở trong và ngoài nước) về lĩnh vực thông tin đối ngoại.

Thông báo về Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII
Họp báo phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII (ảnh: VGP/Hiền Minh)

 

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng