Thông báo mới
Thể lệ cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) Du lịch tỉnh Quảng Trị
09:47 | 07/06/2021
Căn cứ Quyết định số 1067/QĐ-UBND ngày 5/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) Du lịch tỉnh Quảng Trị. Ban Tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) Du lịch tỉnh Quảng Trị thông báo Thể lệ cuộc thi như sau:
Thể lệ cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) Du lịch tỉnh Quảng Trị
Ảnh minh họa (Internet)

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng