Thông báo mới
Cuộc thi sáng tác VHNT với chủ đề "Quảng Trị - 50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển" (1972 - 2022)
09:14 | 31/12/2021

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật (VHNT) với chủ đề “Quảng Trị - 50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển” (1972 - 2022).

Cuộc thi sáng tác VHNT với chủ đề "Quảng Trị - 50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển" (1972 - 2022)
Thông qua cuộc thi, BTC lựa chọn những tác phẩm VHNT tiêu biểu, ấn tượng về mảnh đất con người và thành tựu xây dựng đổi mới, phát triển của tỉnh Quảng Trị nửa thế kỷ qua. Đồng thời nêu bật tiềm năng, lợi thế, cơ hội phát triển của tỉnh Quảng Trị trong thời gian tới. Đây cũng là cơ hội ghi nhận, biểu dương sự đóng góp của văn nghệ sĩ và các tác giả trên mọi miền đất nước sáng tạo VHNT về Quảng Trị; định hướng phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của Quảng Trị, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; khích lệ động viên văn nghệ sĩ, nhân dân tiếp tuc sáng tạo VHNT trong giai đoạn tiếp theo. Qua đó, góp phần quảng bá tiềm năng, cơ hội phát triển và hội nhập sâu rộng; khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương giàu mạnh, cổ vũ cán bộ, Nhân dân nỗ lực, phấn đấu đưa Quảng Trị phát triển mạnh mẽ, hòa vào tiến trình phát triển của cả nước.
 
Cuộc thi "Quảng Trị - 50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển" (1972 - 2022) dành cho tất cả các văn nghệ sĩ các chuyên ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước, mọi công dân trong và ngoài tỉnh Quảng Trị có khả năng sáng tác VHNT. 
 
Các tác phẩm tham gia cuộc thi thuộc các chuyên ngành: Văn học, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Kiến trúc, Âm nhạc, Sân khấu, Điện ảnh, Múa, Văn nghệ dân gian, Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số. Các tác phẩm, công trình đã được công bố từ ngày 01/5/1972 đến 28/02/2022.
 
Các tác phẩm xuất sắc sẽ được UBND tỉnh Quảng Trị cấp bằng chứng nhận kèm tiền thưởng. Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên đến 400 triệu đồng, gồm: 5 giải A, 20 triệu đồng/giải; 10 giải B, 15 triệu đồng/giải; 15 giải C, 10 triệu đồng/giải.
 
Thời gian nhận tác phẩm: từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 28/02/2022.
 
Nơi nhận tác phẩm: Văn phòng Hội VHNT tỉnh Quảng Trị, địa chỉ số 08 đường Khóa Bảo, Phường 3, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; điện thoại: 0905 032999; 02333852575; email: boithuyen79@gmail.com.
 
 
 
 
Quỳnh Chi
 
 
 
 
 
 
 
Các bài mới
Các bài đã đăng