Thông báo mới
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2016
09:16 | 27/09/2016
Vừa qua, Hội đồng xét tuyển của  Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Thừa Thiên Huế đã tổ chức họp xét tuyển viên chức vào làm việc tại cơ quan Liên hiệp Hội. Sau đây là toàn văn Thông báo Kết quả xét tuyển:
19:27 | 08/12/2014
Dưới đây là nội dung toàn văn " Thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Cao tại buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật".
10:25 | 14/11/2014
Dưới đây là nội dung toàn văn "Thông báo Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế".
Trang 2/2