Văn học
“Cơn lốc” màu Busan
09:35 | 03/06/2021

MAI VĂN HOAN

“Cơn lốc” màu Busan

Bạn chợt thấy “cơn lốc”

Định lấy máy chớp ngay

Nhưng tay bạn lúng túng

Bởi sợ chiếc mũ bay

 

Khi bạn cất xong mũ

“Cơn lốc” đã qua rồi

Chiếc áo trắng tôi mặc

Cổ dính vết son môi

 

Bạn đưa tay ra hiệu

Bảo xích gần nhau hơn

Không chớp được “cơn lốc”

Bạn chớp vết môi son

 

Bức hình sau “cơn lốc”

Với tôi quý như vàng

Bạn giúp tôi lưu dấu

“Cơn lốc” màu Busan.

 

 

 

 

Tác giả: Mai Văn Hoan
Các bài mới
Nợ đời (17/07/2023)
Mùa em (14/07/2023)
Các bài đã đăng
Giọt sương (27/05/2021)
Uống thơm (07/05/2021)