Văn học
Chân ngày
15:09 | 22/09/2022

ĐỨC SƠN

Chân ngày
Phá Tam Giang (Ảnh: Internet)
Sà xuống bầy cò thăm ruộng
Thấp thoáng… uốn cong bờ xõa biển
mắt chim cò quen đậu rợp mãi mê
Chân người thấm cõng ruộng bùn lấm láp
 
Cúi thấp xênh xang
Chấp chới khoác ngời mong ra khơi, đi lộng
Bên trời chân sóng, con đê làng bao lần
chịu gánh cuộc đời rủi may kể chi...
rười rượi phía được còn lại nụ cười
 
Cò lội, cánh dâng đồng gần, vươn biển
vắt kiệt tháng năm
Lam lũ chân ngày, bất kể gió mưa
Làm ngư, cần nông, vén vun ắp đầy
Hối mùa và chuyến cập khẳm mạn
Gió tuôn, sóng mở
Triều lên
Cát nắng chang chang yêu dấu ơi làng!
Thẳng cánh cò bay
Chung sức ước vọng
Bên phá Tam Giang ( * )
 
 
 
 
 
( * )  Phá Tam Giang tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
 
 
 
 
 
Các bài mới
Nợ đời (17/07/2023)
Mùa em (14/07/2023)
Các bài đã đăng
Quán gió (03/08/2022)
Tổ quốc (29/07/2022)
Mùa màng (22/07/2022)
Ngôn ngữ tình (19/07/2022)
Bến cũ (05/07/2022)
Gieo (01/07/2022)
Gửi Cồn Cỏ (07/06/2022)