Mỹ thuật
Chùm tranh của họa sĩ Đặng Mậu Triết
15:48 | 15/07/2021
Chùm tranh của họa sĩ Đặng Mậu Triết
Tác phẩm "Đình làng HÀ THANH" (Chất liệu : Màu dầu)


Tác phẩm: Chợ chiều VINH THANH (Chất liệu: Chì sáp + màu nước)


Tác phẩm: VUÔNG TÔM (Chất liệu : chì sáp + màu nước)


Tác phẩm: Bến phà VINH THANH (Chất liệu : Chì sáp + màu nước)


Tác phẩm: Thánh đường HÀ THANH (Chất liệu : Chì sáp + màu nước)


Tác phẩm: Mênh mông đầm phá (Chất liệu : Chì sáp + màu nước)


Tác phẩm: BẢO TRÌ (Chất liệu : Chì sáp + màu nước)

 

 

 

 

 

 
Các bài mới
Các bài đã đăng