Mỹ thuật
Chùm tranh họa sĩ Tô Trần Bích Thúy
16:12 | 02/12/2021

(Trại sáng tác VHNT Bình Tiến 2021)

Chùm tranh họa sĩ Tô Trần Bích Thúy
Hoàng hôn trên Suối (Suối Máu) - Tranh Acrylic


Dòng Hữu Trạch sông Hương - Ký họa Bút sắt


Bình minh trên Suối (Suối Máu) - Tranh Acrylic


Bờ đá ven dòng Hữu Trạch - Ký họa bút sắt


Tiếng vọng Suối nguồn (Thác suối Khe Lạnh) - Tranh Acrylic

 

 

 

 


 

Các bài mới
Các bài đã đăng