Mỹ thuật
Chùm tranh họa sĩ Lê Bá Cang
10:05 | 22/02/2022

(Trại sáng tác VHNT Đà Lạt 2019)

Chùm tranh họa sĩ Lê Bá Cang
Bình yên (Acrylic)


Nắng sớm 1 (Acrylic)


Nắng sớm 2 (Acrylic)


Nắng sớm 3 (Acrylic)

 

 

 

 

 


 

Tác giả: Lê Bá Cang
Các bài mới
Các bài đã đăng