Mỹ thuật
Chùm tranh họa sĩ Trần Hữu Nhật
15:33 | 27/05/2022

(Trại sáng tác VHNT Đại Lải 2022)

Chùm tranh họa sĩ Trần Hữu Nhật
TP Cơn giông, Acrylic, 60cm x80cm


TP Thiên nhiên, Acrylic, 70cm x 120cm


TP Động 01, Acrylic, 60cm x80cm


TP Động 02, Acrylic, 60cm x 60cm


TP Động 03, Acrylic, 40cm x 60cm

TP Động 04, Acrylic, 50cm x 70cm


TP Phong cảnh 1, Acrylic, 770cm x 90cm


TP Phong cảnh 2, Acrylic, 80cm x 100cm


TP Nắng, Acrylic, 60cm x80cm


TP Thiên hà, Acrylic, 150cm x 400cm


TP Chân dung, Acrylic, 60cm x80cm


TP Mưa xanh, Acrylic, 60cm x80cm


TP Hồ Đại Lải, Acrylic, 60cm x80cm


 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng