Âm nhạc
Thông báo thể lệ cuộc thi "Sáng tác lời mới dân ca Bài chòi về thành phố Hội An"
08:38 | 10/12/2019

Nhằm phát huy loại hình hát dân ca Bài chòi khu vực Trung bộ, khuyến khích, tuyển chọn các sáng tác lời mới dân ca Bài chòi về thành phố Hội An, UBND thành phố Hội An phát động cuộc thi "Sáng tác lời mới dân ca Bài chòi về thành phố Hội An", thể lệ cuộc thi cụ thể như sau:

Thông báo thể lệ cuộc thi "Sáng tác lời mới dân ca Bài chòi về thành phố Hội An"

 

Văn nghệ Huế

 

 

 

 

 

Các bài mới
Biển nhớ (23/08/2023)
Tìm em (28/03/2023)
Về thăm quê (20/02/2023)
Các bài đã đăng
Về Phú Lộc (18/11/2019)