Âm nhạc
Thông báo cuộc thi sáng tác lời mới 20 bài bản tổ nhạc tài tử Nam Bộ
15:22 | 16/12/2019

Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật thành phố Cần Thơ thông báo Cuộc thi sáng tác lời mới 20 bài bản tổ nhạc tài tử Nam Bộ nhân sự kiện Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III - Cần Thơ năm 2020 như sau:

Thông báo cuộc thi sáng tác lời mới 20 bài bản tổ nhạc tài tử Nam Bộ
Ảnh minh họa (Internet)

 

 

 

 

 

Các bài mới
Neo (02/04/2020)
Covid 19 sẽ tan (20/03/2020)
Đà Lạt ta về (19/02/2020)
Các bài đã đăng
Về Phú Lộc (18/11/2019)