Âm nhạc
Tình ca Lăng Cô
15:26 | 27/01/2022

PHAN ANH TIẾN

(Trại sáng tác VHNT Lăng Cô 2018)

Tình ca Lăng Cô

 

 

 

 

Tác giả: Phan Anh Tiến
Các bài mới
Bình Tiến và em (29/09/2022)
Bến đợi (22/07/2022)
Các bài đã đăng
Biển vẫn chờ (14/01/2022)
Lăng Cô đa tình (15/12/2021)
Tâm tình A Miêng (27/10/2021)