Âm nhạc
Lăng Cô tình biển gọi
14:55 | 16/03/2022

Nhạc: PHẠM PHƯỚC NGHĨA

Thơ: NGÔ CÔNG TẤN

Lăng Cô tình biển gọi

 

 

 

 

 

Các bài mới
Bình Tiến và em (29/09/2022)
Bến đợi (22/07/2022)
Các bài đã đăng
Tình ca Lăng Cô (27/01/2022)
Biển vẫn chờ (14/01/2022)
Lăng Cô đa tình (15/12/2021)