Âm nhạc
Về với Phước Tích
15:07 | 31/05/2022

Nhạc: HOÀNG TUẤN

Thơ: TRẦN VĂN LIÊM

Về với Phước Tích
Ảnh minh họa (Internet)

 

 

 

 

Các bài mới
Bình Tiến và em (29/09/2022)
Bến đợi (22/07/2022)
Các bài đã đăng
Nam Đông tình em (11/05/2022)
Lời ru Ô Lâu (19/04/2022)
Tình ca Lăng Cô (27/01/2022)