Âm nhạc
Bến đợi
15:11 | 22/07/2022

Nhạc: TRẦN ĐẠI DŨNG

Thơ: TRẦN VĂN LIÊM

Bến đợi
Ảnh minh họa (Internet)

 

 

 

 

Các bài mới
Bình Tiến và em (29/09/2022)
Các bài đã đăng
Nam Đông tình em (11/05/2022)
Lời ru Ô Lâu (19/04/2022)