Kiến trúc
Ứng Lăng, kiến trúc xa hoa khác biệt ở Huế
09:34 | 21/02/2017
Ứng Lăng - lăng Khải Định với những nét pha kiến trúc Tây Phương đã đem lại vẻ mới, lạ, độc đáo, được đánh giá có phần phô trương so với các công trình kiến trúc truyền thống của Việt Nam. 
Lại nói chuyện cầu Tràng Tiền
10:50 | 06/10/2014
QUÁCH TẤN Trên tờ Tạp chí Sông Hương (Phụ trương Đặc biệt 2) ra tháng 12-1985 có đăng bài của ông Phan Thuận An nói về Cầu Trường Tiền.