Văn nghệ dân gian
Đại Hội đại biểu toàn quốc Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2020-2025)
14:28 | 22/07/2020

Được sự đồng ý của Ban Bí thư, Ban chỉ đạo Đại hội các Hội văn học nghệ thuật, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội văn nghệ Dân gian Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ VIII (2020-2025) từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 7 năm 2020, tại nhà khách La Thành, số 226 phố Vạn Phúc, Quận Ba Đình Hà Nội.

Đại Hội đại biểu toàn quốc Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2020-2025)
Ban Chấp hành khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 đồng chí

Tham dự đại hội có 321 đại biểu chính thức đại diện cho 1494 hội viên của 82 Chi hội đại diện cho các vùng miền, dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp,… trong cả nước và 150 khách mời Trung ương, các Bộ, các Hội chuyên ngành cùng các cơ quan thông tấn báo chí đến dự.

Tham dự đại hội, Chi hội văn nghệ dân gian Việt Nam tại Thừa Thiên Huế có 7/10 đại biểu được bầu (3 hộ viên bầu 1 đại biểu dự), gồm TS. Trần Đình Hằng – Chi hội trưởng, NNC Triều Nguyên, nhà giáo Phạm Bá Thịnh, NNC Nguyễn Thế, TS. Lê Anh Tuấn, Ths. Nguyễn Thăng Long, Ths. Trần Đức Sáng.

Đại hội vinh dự được đón đồng chí Võ Văn Thưởng Ủy viên Bộ chính trị - Bí thư trung ương Đảng – Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đến dự và phát biểu chỉ đạo. Đại hội cũng vinh dự được đón đồng chí Hữu Thỉnh – Bí thư Đảng đoàn – Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật việt Nam cùng các đại diện các hội chuyên ngành đến dự như Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội nghệ sĩ múa Việt Nam, Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt nam,…

Đại hội đại biểu toàn quốc hội Văn nghệ dân gian Việt Nam được tiến hành với tinh thần “Đổi mới – Sáng tạo – Đoàn kết- Phát triển”, quán triệt sâu sắc Nghị quyết 23-NQ/TƯ của Bộ chính trị khóa X về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”, Nghị quyết 33 Trung ương 9 khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, tiếp tục cổ vũ động viên khích lệ hội viên sư tầm nghiên cứu, phổ biến truyền dạy văn hóa văn nghệ dân gian, hiểu thêm về đất nước, con người Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về công cuộc đổi mới, về sự nghiệp xây dựng  và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Báo cáo nhấn mạnh: Tiếp tục nâng cao nhận thức vfa trách nhiệm chính trị, khắc phục khó khăn, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội là sư tầm, nghiên cứu, phổ biến và truyền dạy vốn văn hóa văn nghệ dân gian của các dân tộc Việt Nam, góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Một số đại biểu đến từ Chi Hội VNDG Thừa Thiên Huế tham dự Đại hội


Đại hội đã nghe GS.TSKh Tô Ngọc Thanh đọc báo cáo tổng kết nhiệm kỳ Đại hội VII và phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ Đại hội VIII và được đại hội nhất trí thông qua. Báo cáo đã đánh giá cao các hoạt động hiệu quả, thực hiện đúng tôn chỉ mục đích của điều lệ Hội, trong đó nổi bật lên một số thành tựu góp phần giữ gìn, bảo vệ và quảng bá tài sản vô giá của dân tộc: hoàn thành cơ bản nhiệm vụ chiến lược của Đảng và Nhà nước; hoàn thành “Dự án Công bố phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian Việt Nam” với 2.500 cồng trình xuất bản, đã phong tặng Danh hiệu cho 215 NGhệ nhân Dân gian; công tác hội viên kết nạp nhiều hội viên trẻ, có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho giai đoạn phát triển mới của Hội,… Với những thành tích đó trong những năm qua, Hội đã được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân Chương độc lập hạng Nhất, Huân Chương Hồ Chí Minh, Huân Chương lao động Hạng Nhì,… và nhiều giải thưởng cao quý khác. Cá nhân GS.TSKH Tô NGọc Thanh – Chủ tịch Hội được trao tặng Huân Chương Độc lập Hạng Nhì.

Đại hội đã thông qua các Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành khóa VII, Báo cáo sửa đổi Điều lệ và thông qua Điều lệ sửa đổi của hội nhiệm kỳ VIII, Báo cáo của Ban kiểm tra Trung ương Hội, Đề án nhân sự,… Đại hội lần này tổ chức với nhiều đổi mới trong công tác nhân sự và tiêu chí lựa chọn Ban chấp hành, đảm bảo các tiêu chí về tuổi tác, nghề nghiệp, dân tộc, vùng miền, để đảm bảo sự kế thừa và đổi mới, đáp ứng nhiệm vụ và trọng trách của hội trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 13 đồng chí gồm: Lê Hồng Lý, Võ Quang Trọng, Nguyễn Xuân Đức, Đỗ Thị Hảo, Phạm Đặng Xuân Hương, Lư Thị Thanh Lê (Hà Nội), Lò Bình Minh (Sơn La), Trần Đình Hằng (Huế), Nguyễn Đăng Vũ (Quảng NGãi), Trương Thanh Hùng, Lâm Nhân (Tp. Hồ Chí MInh), Phan Đình Dũng (Đồng Nai), Buôn Krông Tuyết Nhung. Chi hội VNDGVN Thừa Thiên Huế vinh dự có TS. Trần Đình Hằng được bầu vào Ban chấp hành khóa VIII nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu cao thứ 2. Đại hội cũng đã bầu Ban Kiểm tra nhiệm kỳ VIII gồm 5 đồng chí: Nguyễn Xuân Đức, Nguyễn Đăng Vũ, Nguyễn NGọc Thanh, Nguyễn Quang Tuệ và Vũ Hồng Nhi.

Tại phiên họp thứ nhất của ban chấp hành khóa VIII đã tín nhiệm bầu GS.TS Lê Hồng Lý giữ chức vụ chủ tịch. Đồng thời bầu ban thường vụ hội gồm 5 đồng chí: Lê Hồng Lý, Võ Quang Trọng, Nguyễn Xuân Đức, Trần Đình Hằng, Lâm Nhân. Trong đó có TS. Trần Đình Hằng Chi hội VNDGVN Thừa Thiên Huế được tín nhiệm bầu vào Ban Thường vụ hội.

Bài và ảnh: Anh Tuấn – Đình Hằng - Thăng Long 

 

 


 

Các bài mới
Các bài đã đăng