Tác phẩm mới
TRANG SÁCH CUỘC ĐỜI NHÀ VĂN (phê bình, tiểu luận) của tác giả Nguyễn Khắc Phê
08:26 | 22/10/2014

TRANG SÁCH CUỘC ĐỜI NHÀ VĂN (phê bình, tiểu luận), tác giả Nguyễn Khắc Phê, Nxb. Hội Nhà văn, 2014.

TRANG SÁCH CUỘC ĐỜI NHÀ VĂN (phê bình, tiểu luận) của tác giả Nguyễn Khắc Phê

Không lấy tính chất hàn lâm làm thước đo cho lối viết phê bình, Nguyễn Khắc Phê đưa đến bạn đọc những trang viết dễ nắm bắt và nhiều gợi mở. Trong Lời ngỏ, chính tác giả cũng đã minh định rằng: “Tôi không phải là một nhà phê bình chuyên nghiệp, do duyên may, có dịp được đọc nhiều tác phẩm và đã viết giới thiệu chúng trên các báo chí trong Nam ngoài Bắc, chủ yếu với cảm nhận của một người viết tiểu thuyết, đồng thời là một nhà báo luôn quan tâm đến thời cuộc.” Với tâm thế đó, những trang viết của Nguyễn Phê luôn khơi gợi đến nhiều vấn đề có tính chất thời sự bên cạnh những suy nghiệm về nghệ thuật của một nhà văn giàu có về bút lực và kinh nghiệm.

Các bài mới
Mẹ Tam Giang (20/03/2015)
Mưa... nhớ Huế (29/10/2014)
Các bài đã đăng