Tác phẩm mới
TÁC PHẨM TRONG NĂM (hợp tuyển)
15:11 | 26/02/2020

Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế, Nxb. Thuận Hóa, 2019.

TÁC PHẨM TRONG NĂM (hợp tuyển)

 Văn học là một hình thức biểu hiện của con người ở nhiều chiều kích khác nhau và điểm sáng của tâm hồn vươn tới sự sáng tạo không ngừng nghỉ và cái đẹp bất biến. Theo ý nghĩa đó, những tác phẩm trong ấn phẩm “2019 - Tác phẩm trong năm” là thành quả lao động sáng tạo trong năm qua của hội viên Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế, như những “con ong hút mật chữ” luôn cần mẫn, chăm chú làm việc hết mình. Tác phẩm đã đưa chúng ta vào những thực tại khác nhau, vào những nơi khu trú đặc biệt của tâm hồn, mà đôi khi chúng ta không biết rằng nó đã thực sự tồn tại theo cách khác biệt. Ấn phẩm “2019 - Tác phẩm trong năm” đánh dấu năm thứ 9 ấn phẩm được ra mắt bạn đọc, thể hiện sự lao động kiên trì của những người cầm bút trong địa hạt văn chương Thừa Thiên Huế. Qua đó cho thấy sinh họat văn học là một phần trong đời sống của chúng ta và đây là ấn phẩm đã để lại những ấn tượng trong lòng những người cầm bút, bạn đọc gần xa về lực lượng cầm bút Thừa Thiên Huế.

Trường Giang.

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng
Mẹ Tam Giang (20/03/2015)
Mưa... nhớ Huế (29/10/2014)