Nhiếp ảnh
Cuộc thi ảnh nghệ thuật về đề tài "Biển, đảo quê hương"
08:32 | 10/07/2018

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2018, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức Cuộc thi ảnh nghệ thuật về đề tài "Biển, đảo quê hương". Cuộc thi nhằm mục đích đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo; nâng cao hơn nữa tinht hần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm với biển, đảo quê hương của mỗi người dân Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Cuộc thi ảnh nghệ thuật về đề tài "Biển, đảo quê hương"

 

 

Văn nghệ Huế

 

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng