Nhiếp ảnh
Danh sách ảnh tác phẩm được hội đồng xét chọn tham dự Triển lãm mỹ thuật Khu vực lần thứ 23 năm 2018 Khu vực IV - Bắc Miền Trung tại tỉnh Hà Tĩnh của tỉnh Thừa Thiên Huế
09:51 | 23/07/2018
Danh sách ảnh tác phẩm được hội đồng xét chọn tham dự Triển lãm mỹ thuật Khu vực lần thứ 23 năm 2018 Khu vực IV - Bắc Miền Trung tại tỉnh Hà Tĩnh của tỉnh Thừa Thiên Huế

 

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng