Nhiếp ảnh
Thông báo thể lệ Cuộc thi và triển lãm ảnh Tư liệu - Nghệ thuật "45 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk"
15:27 | 20/01/2020

Ban Tổ chức Cuộc thi và Triển lãm ảnh Tư liệu - Nghệ thuật, ban hành Thể lệ Cuộc thi và Triển lãm như sau:

Thông báo thể lệ Cuộc thi và triển lãm ảnh Tư liệu - Nghệ thuật "45 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk"

 

Văn nghệ Huế

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng