Nhiếp ảnh
Chùm ảnh NSNA Trương Vững
09:54 | 28/04/2021

Trại sáng tác VHNT "Mùa xuân di sản văn hóa đồng bào các dân tộc thiểu số" Nam Đông 2021

Chùm ảnh NSNA Trương Vững
Lên nương


Tiếng cồng chiêng


Chào


Bên suối


Người Cơ Tu

 

 

 

 


 

Tác giả: Trương Vững
Các bài mới
Các bài đã đăng
Núi Bạch Mã (26/11/2020)