Nhiếp ảnh
Chùm ảnh NSNA Đặng Việt Hùng
14:54 | 06/10/2022

(Trại sáng tác VHNT Vinh Thanh 2021)

Chùm ảnh NSNA Đặng Việt Hùng
Cho một chuyến ra khơi


Thuận vợ thuận chồng


Giỏi việc nhà


Hạnh phúc đơn sơ


Ngày trở gió


Ra khơi


Sau những chuyến biển


Sửa máy


Biển và em

 

 

 

 


 

Các bài mới
Các bài đã đăng