"Huế - Những góc nhìn mới" 2017
Một số tác phẩm ảnh dự thi cuộc thi ảnh nghệ thuật "Huế - Những góc nhìn mới 2017"
16:13 | 04/08/2017

Các tác phẩm ảnh dự thi được đăng tải trên website: thianhhue.com

Một số tác phẩm ảnh dự thi cuộc thi ảnh nghệ thuật "Huế - Những góc nhìn mới 2017"
Tác phẩm "Chiều Tím Sông Hương"


Tác phẩm "Nhạc Rừng"


Tác phẩm "Cho ngày mới bình yên"


Tác phẩm "Nắng chiều Vọng Cảnh"


Tác phẩm "Canh gác đêm Hoàng Thành"


Tác phẩm "Lực lượng tinh nhuệ"


Tác phẩm "Đầm Lập An.1"


Tác phẩm "Chè Huế"


Tác phẩm "Tựa mình vào núi"


Tác phẩm "Sông Hương"


Tác phẩm "Lễ ra Quân"


Tác phẩm "Thiếu nữ"


Tác phẩm "Hoa giấy Thanh Tiên"


Tác phẩm "Ráng chiều quê hương"


Tác phẩm "Mưu sinh dưới sông cầu"

 

Nguồn: thianhhue.com

 

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng