Giải thưởng VHNT Cố đô lần VI
Các tác phẩm đạt Giải A Giải thưởng VHNT Cố đô lần VI (2013 - 2018)
09:58 | 19/08/2019

Xin chúc mừng 08 tác giả với 08 tác phẩm, công trình đã đạt Giải A Giải thưởng VHNT Cố đô lần VI (2013 - 2018)!

Các tác phẩm đạt Giải A Giải thưởng VHNT Cố đô lần VI (2013 - 2018)

Cụ thể như sau:

1. Tác phẩm ĐỒNG HỎA HOÀNG CUNG (ảnh màu) - Tác giả Lê Tấn Thanh

2. Tác phẩm DÒNG SÔNG ĐỎ (ca kịch) - Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế

3. Tác phẩm MỆNH ĐẤT TRỜI (múa) - Tác giả Phan Hoàng

4. Tác phẩm NHÀ NGUYỆN KHÂM MẠNG (kiến trúc) - Tác giả Nguyễn Xuân Minh

5. Tác phẩm CHUYỂN NHỊP DÒNG HƯƠNG (tranh lụa tổng hợp) - Tác giả Nguyễn Thị Huệ

6. Tác phẩm TRONG TIẾNG REO CỦA LỬA (tập truyện ngắn) - Tác giả Lê Minh Phong

7. Tác phẩm TƯỢNG ĐÀI CỐ ĐÔ (giao hưởng) - Tác giả Lê Hồng Lĩnh

8. Tác phẩm TUYỂN TẬP NGHIÊN CỨU, PHÊ BÌNH ÂM NHẠC TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM (nghiên cứu, phê bình) - Tác giả Bùi Ngọc Phúc

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng