Phòng chống COVID-19
Thừa Thiên Huế hạn chế hoạt động từ 12 giờ 00 ngày 12/8/2021
09:00 | 12/08/2021

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế vừa thông báo một số biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Một số lĩnh vực được hoạt động có điều kiện, một số hoạt động tiếp tục tạm dừng từ 12 giờ 00 ngày 12/8/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Thừa Thiên Huế hạn chế hoạt động từ 12 giờ 00 ngày 12/8/2021

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng