Phòng chống COVID-19
Thừa Thiên Huế điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (ngày 08/1/2022)
09:24 | 11/01/2022

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa ban hành văn bản về việc điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch để đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Thừa Thiên Huế điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (ngày 08/1/2022)

Theo đó, người đến/trở về từ các địa phương ngoại tỉnh cấp độ 3 (vùng cam) và cấp độ 4 (vùng đỏ):

* Đối với người chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19:
 
- Cách ly tại nhà/nơi lưu trú tối thiểu 14 ngày kể từ ngày về đến địa phương.
 
- Xét nghiệm: 03 lần vào các ngày thứ 01, ngày thứ 07 và ngày thứ 14 kể từ ngày về đến địa phương bằng test nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR.
 
* Đối với người tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19:
 
- Cách ly tại nhà/nơi lưu trú tối thiểu 07 ngày kể từ ngày về đến địa phương.
 
- Xét nghiệm: 02 lần vào các ngày thứ 01 và ngày thứ 07 kể từ ngày về đến địa phương bằng test nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR.
 
- Sau đó, tiếp tục tự theo dõi sức khoẻ đủ 14 ngày kể từ ngày về đến địa phương.
 
* Đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc người được công bố khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng:
 
- Tự theo dõi sức khỏe tối thiểu 07 ngày kể từ ngày về đến địa phương.
 
- Xét nghiệm: 02 lần vào các ngày thứ 01 và ngày thứ 07 kể từ ngày về đến địa phương bằng test nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR.
 
Người đến/trở về từ các địa phương ngoại tỉnh cấp độ 2 (vùng vàng):
 
* Đối với người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19:
 
- Cách ly tại nhà/nơi lưu trú tối thiểu 07 ngày kể từ ngày về đến địa phương.
 
- Xét nghiệm: 02 lần vào các ngày thứ 01 và ngày thứ 07 kể từ ngày về đến địa phương bằng test nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR.
 
- Sau đó, tiếp tục tự theo dõi sức khoẻ đủ 14 ngày kể từ ngày về đến địa phương.
 
* Đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc người được công bố khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng:
 
- Tự theo dõi sức khoẻ tại nhà/nơi lưu trú tối thiểu 07 ngày kể từ ngày về đến địa phương.
 
- Xét nghiệm: hướng dẫn công dân tự thực hiện test nhanh kháng nguyên sau 48-72 giờ kể từ ngày về đến địa phương và báo kết quả xét nghiệm cho cơ quan y tế địa phương.
 
Người đến/trở về từ các địa phương ngoại tỉnh cấp độ 1 (vùng xanh):
 
- Tự theo dõi sức khoẻ tại nhà/nơi lưu trú tối thiểu 07 ngày kể từ ngày về đến địa phương.
 
- Xét nghiệm: khuyến cáo công dân tự thực hiện test nhanh kháng nguyên sau 48-72 giờ kể từ ngày về đến địa phương.
 
Đối với các trường hợp nhập cảnh:
 
* Người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19:
 
- Cách ly tại nhà/nơi lưu trú tối thiểu 07 ngày kể từ ngày nhập cảnh.
 
- Xét nghiệm: 02 lần vào các ngày thứ 03 và ngày thứ 07 kể từ ngày nhập cảnh bằng RT-PCR.
 
- Sau đó, tiếp tục tự theo dõi sức khoẻ đủ 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh.
 
* Đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng) hoặc đã được công bố khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm nhập cảnh:
 
- Giám sát y tế tại nhà/nơi lưu trú tối thiểu 03 ngày kể từ ngày nhập cảnh.
 
- Xét nghiệm: 01 lần vào các ngày thứ 03 kể từ ngày nhập cảnh bằng RT-PCR.
 
- Sau đó, tiếp tục tự theo dõi sức khoẻ đủ 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh.

Tính đến ngày 8/1, Thừa Thiên - Huế ghi nhận 15.385 ca F0, điều trị khỏi 10.401 trường hợp, tử vong 72 ca.

 

 

 

Quỳnh Chi

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng