Phòng chống COVID-19
Tất cả các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh được hoạt động với 100% công suất
15:06 | 23/03/2022

Đây là  thông báo mới nhất của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh về việc điều chỉnh các biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tất cả các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh được hoạt động với 100% công suất
Theo đó, kể từ 0 giờ ngày 19/3/2022, cho phép tất cả các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh được hoạt động với 100% công suất và phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như: khách hàng từ 12 tuổi trở lên tiêm đủ 02 mũi vắc xin, khẩu trang, khử khuẩn, quét mã QR code.
 
Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; UBND các huyện, thị xã và TP. Huế căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao rà soát các quy định về phòng, chống dịch để sửa đổi, bổ sung kịp thời cho phù hợp; tuyên truyền, vận động cán bộ công viên chức, người lao động và người dân tiếp tục duy trì việc thực hiện nguyên tắc 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
 
 
 
 
PV
 
 
 
 
 
 
 
Các bài đã đăng