Sáng tác về COVID-19
Những ngày
16:06 | 18/08/2021

ĐẶNG VĂN SỬ

Những ngày
Những ngày cách trở không nhau
con chim vẫn hót
bắc cầu... lời thương
phố chiều lặng
nhói vết thương
đau từng ô cửa mắt buồn... Cô - vi (Covid).
 
Những ngày thành phố cách li
giãn cách tạm đã
rồi thì lại lên
xin đừng biến thể trái tim
vắc - xin trù bị đính kèm
môi ngoan.
 
Những ngày áo nhựa, khẩu trang
- “bồ câu” của phố 
lập an dân tình
nắng lên ắt hoa sẽ xinh
qua mùa dịch bệnh...
ta - mình có đôi.
 
 
 
 
 
 
 
Tác giả: Đặng Văn Sử
Các bài mới
Giấc xanh (16/03/2022)
Khóc từ xa (18/01/2022)
Tiếng thu gọi (29/11/2021)
Các bài đã đăng
Kí họa Covid (17/08/2021)
Quê nội (17/08/2021)
Lục bát Covid-19 (17/08/2021)
Hồi hương (16/08/2021)
Chùm Haiku Việt (16/08/2021)