Sáng tác về COVID-19
Nợ em một lần lỗi hẹn
15:31 | 20/08/2021

Nhạc: PHAN VĂN THÀNH

Lời thơ: Kao Kuong

Nợ em một lần lỗi hẹn

 

 

 

 

Các bài mới
Giấc xanh (16/03/2022)
Khóc từ xa (18/01/2022)
Tiếng thu gọi (29/11/2021)
Các bài đã đăng
Những ngày (18/08/2021)
Kí họa Covid (17/08/2021)
Quê nội (17/08/2021)
Lục bát Covid-19 (17/08/2021)