Sáng tác về COVID-19
Thương quá tóc dài ơi
15:07 | 08/09/2021

Nhạc: TRỊNH MẠNH HÙNG

Thơ: CAO XUÂN HIỆU

Thương quá tóc dài ơi

 

 

 

 

Các bài mới
Giấc xanh (16/03/2022)
Khóc từ xa (18/01/2022)
Tiếng thu gọi (29/11/2021)
Các bài đã đăng
Cầu mong (07/09/2021)
Tôi yêu Sài Gòn (06/09/2021)