Sáng tác về COVID-19
Từ thiện
15:22 | 08/09/2021

ĐINH HẠ

Từ thiện
Dẫu dăm đồng bạc lẻ
Còn thấm mặn mồ hôi
Thiện tâm chẳng câu nệ
Đạp xe trao tận nơi
 
Gạo, gà cùng bí, đỗ…
Chung tay nấu bữa cơm
Mong qua ngày khốn khó
Nhiễu điều phủ giá gương
 
Năm qua vừa lũ lụt
Nay phong toả, cách ly
Đời lấy đâu Tiên, Bụt?
Nghĩa đồng bào tương tri
 
Chẳng khua chiêng, gióng trống
Chẳng viết tus, khoe phây
Rồi nhập nhèm huy động
Vờ khóc mướn thương vay
 
Sống lặng thầm như đất
Chẳng lấp lánh hào quang
Mà tâm lành như Phật
Bầu bí chung một giàn
 
Sau biến thiên dâu bể
Mong sớm ngày hồi sinh
Có bao người như thế
Sống đâu chỉ riêng mình
 
 
 
 
 
 
Các bài mới
Giấc xanh (16/03/2022)
Khóc từ xa (18/01/2022)
Tiếng thu gọi (29/11/2021)
Các bài đã đăng
Cầu mong (07/09/2021)