Sáng tác về COVID-19
Ta lên đường
14:35 | 10/09/2021

Nhạc: HỒNG HÀ

Thơ: TRẦN KHUYÊN

Ta lên đường

 

 

 

 

Các bài mới
Giấc xanh (16/03/2022)
Khóc từ xa (18/01/2022)
Tiếng thu gọi (29/11/2021)
Các bài đã đăng
Có chúng tôi! (10/09/2021)
Hồi sinh (09/09/2021)